یکشنبه 8 آذر ماه 1394

محصولات جديد كمپاني TRAXXAS در مجموعه ايران آرسي كار موجود است

E-REVO 1/16 71076-3,SUMMIT 1/16 72074-1,SLAYER 59076-1,SLASH 68086-21,JATO 3.3 55077-1,NITRO 4 -TEC 48077

كوادكوپتر جديد TRAXXAS-LATRAX

پك كامل شامل : راديو 2.4 ، باطري 650ميلي آمپر ليتيم پليمر و شارژر،

GALAXY VISITOR 2

قابل توجه علاقمندان به كوادكوپتر براي اطلاعات بيشتر كليك نماييد

GALAXY VISITOR 6

قابل توجه علاقمندان به كوادكوپتر براي اطلاعات بيشتر كليك نماييد

SKY FREEMAN

قابل توجه علاقمندان به هواپيما كنترلي براي اطلاعات بيشر كليك نماييد

SKY CLIMBER - 3G

قابل توجه علاقمندان به هواپيما كنترلي براي اطلاعات بيشر كليك نماييد

مسابقه آماتور تراك الكتريكي و سوختي

براي اطلاع از زمان و تاريخ برگزاري كليك نماييد

FO-XX GP w/KT-231P 1/8 GP 4WD

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

Madforce KRUISER VE 2.0

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

Madforce KRUISER 2.0 GP

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

Inferno GT2 VE Race SPEC

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

صفحه ايران آرسي كار در اينستاگرام

براي مشاهده آخرين اخبار - عكس هاي كامل مسابقات - كليپ ماشين ها - مسابقات آرسي و ماشين هاي اعضا به صفحه ايران آرسي كار در اينستاگرام مراجعه نماييد IRANRCCAR#

INFERNO NEO2.0 Green Type-2

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

Inferno GT2 Race SPEC Aston Ma

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار

INFERNO MP9 TKI3 T1 WHITE

ماشين هاي جديد كمپاني KYOSHO موجود در مجموعه ايران آرسي كار